Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka

Váš první krok ke zdravému a dokonalému chrupu.. Každý nový pacient nejdříve absolvuje vstupní prohlídku včetně RTG vyšetření, která trvá cca 30-60 minut.

Každý nový pacient nejdříve absolvuje vstupní prohlídku včetně RTG vyšetření. Vstupní prohlídka trvá přibližně půl až jednu hodinu. Následně zhodnotíme stav jeho orálního zdraví a hygieny, a poté mu provedeme základní očistu chrupu, včetně instruktáže a použití některých pomůcek dentální hygieny.

Dle potřeby naplánujeme návštěvu dentální hygienistky a v případě nutnosti sanace (spravování) zubů stanovíme léčebný plán, včetně ekonomického rozpočtu. Zároveň dohodneme předběžný počet a termíny nutných návštěv potřebných k sanaci.


Co vás tedy čeká?

  • Profesionální ošetření, během kterého kompletně zhodnotíme váš chrup.
  • Zhotovíme rentgenové snímky včetně celkového – panoramatického.
  • Popovídáme si o vašich problémech a přáních a najdeme jejich řešení.
  • Vytvoříme detailní plán léčebného postupu včetně cenové kalkulace.