CBCT – 3D přesná diagnostika

CBCT – 3D přesná diagnostika

Rozdíl oproti klasickému CT je v několikanásobně nižší dávce záření a 3D obrazu oproti klasickému dvourozměrnému. Díky 3D obrazu (digitálního) pro Vás lékař určí to nejefektivnější ošetření. Díky této technologii, vidí lékař věci, které na obyčejném RTG viditelné nejsou.

Zkratka CBCT neboli celým názvem „cone beam computed tomography“ je zob­ra­zo­vací rent­ge­no­lo­gické vyšet­ření, které zachy­cuje zvo­lený objem tkání ve všech rovi­nách – tedy 3D – a umož­ňuje zís­kat pro­sto­rový pře­hled a tím pádem dokonalejší zhodnocení vyšetřovaného objektu. Nespornou výhodou CBCT je několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření.


Jaké výhody přinásí trojrozměrné vyšetření?

CBCT přístroj umožňuje získat trojrozměrné snímky (modely) celých čelistí i malých cílených oblastí. To vše ve výborném rozlišení s minimální zátěží. Přístroj umí samozřejmě zhotovit i klasické panoramatické snímky. Může pomoct mimo jiné v těchto oblastech:

  • Implantologie
  • Extrakce zubů moudrosti
  • Endodoncie
  • Parodontologie

Žádanku na CBCT-3D vyšetření naleznete na tomto odkaze.