Endodoncie

Endodoncie

Laicky řečeno, pacientem endodoncie se stáváte, když máte bolavý zub. Endodoncie, jako podobor stomatologie, se zabývá nemocemi zubní dřeně, respektive kořenového systému zubu (endodontu). Ošetříme kořenové kanálky Vašeho zubu tak, abychom zamezili rozšíření zánětu, a tak zabránili předčasné extrakci zubu.

Co je to Endodoncie?

V praxi zřejmě nejčastěji řeší kořenové kanálky a jejich čištění, které je klíčové pro záchranu zubu, případně jeho rekonstrukci. Pro úspěšnou léčbu je zásadní zodpovědný přístup lékařečas a přesnost, což jsou principy, které v klinice Alfadent zastáváme. Proto léčbu provádíme pod mikroskopem Leica M-320 díky čemuž jsme schopní dosáhnout těch nejlepších výsledků. Každému pacientovi chceme pomoci a při vstupu do Alfadent se tak pro nás stáváte VIP osobou.


Klíčové ošetření pro zachování zubu

Úspěšnost endododontického ošetření často rozhoduje o dalším bytí či nebytí zubu, ovlivňuje plánování protetických prací (korunkymůstky) a má vliv na onemocnění dásní.


Bolavý zub neodkládejte, ušetříte i peníze

Máte bolavý zub? Je bolest nesnesitelná? Otekla Vám i tvář? Objednejte se ihned k zubaři. Dbáte tak nejen o své zdraví, ale i o peněženku. Včas ošetřený zub Vás přijde levněji, než odkládání návštěvy zubaře. Váš dnes bolavý zub může postupem času vyústit ve složitější zákrok (zubní implantátykorunkymůstky), který je také finančně náročnější. Dbejte o své zdraví, dodržujte dentální hygienu, ale myslete i ekonomicky. V Alfadent Vám nabízíme individuální plán léčby i výhodné ceny za ošetření na špičkové evropské úrovni.


Bolavý zub a kořenové kanálky

V případech, kdy bakteriální infekce prostoupila tvrdou zubní sklovinou a dalšími částmi zubu velice hluboko až k nervu, není možné zub jen vyvrtat a vyléčit plombou (kompozitní výplň).

K odstranění infekce, případně zbavení bolesti je nutné ošetřit kořenový systém zasaženého zubu a odstranit zanícený a velice bolavý nerv. Musíme důkladně mechanicky vyčistit kořenové kanálky za pomoci ručních i strojových nástrojů a díky speciálním dezinfekčním materiálům potlačit zánět. Až poté můžeme kořenové kanálkyvyplnit speciálním materiálem a pokračovat ve Vašem individuálním plánu léčby.


Následují plomby, inleje a oleje

Kvalitně vyčištěné a vyplněné kořenové kanálky jsou základem pro další ošetření zubu, který poté může vyplnit plomba, nebo vyspravit inlay či onlay, nebo korunky. Výběr řešení záleží na tom, o jaký zub se jedná (řezák, špičák, stolička) a kolik má kořenů


Mrtvý zub a kořenové kanálky

Kořenové kanálky je nezbytné vyčistit také u zubů, u kterých zubní kaz zničil zubní korunky a odumřela zubní dřeň. Ošetření je nutné provést i před zhotovením některých protetických výrobků (korunkymůstky).

Kořenové kanálky je v těchto případech nutné zaplnit. Správně provedený výkon zaručuje zachování a dlouhodobé využití zubu. Na většinu ošetřených zubů nasazujeme korunky, které mají zabránit rozlomení zubu, laicky nazývaného „mrtvý zub“.


Jak vyplníme mrtvý zub?

Mrtvý zub vyplníme materiálem, který pokud možno hermeticky a homogenně utěsní kořen a kořenové kanálky, a zabrání tak nové infekci. Zároveň je nutné, aby byl tento materiál nealergenní a co nejtrvanlivější, což plně splňuje gutaperča (druh gumy, která se podobá kaučuku, je průhledná, pevná a pružná) a další výplňové materiály.


Plomba či korunka zvyšuje životnost zubu

Ošetřené zuby musíme hermeticky uzavřít, k čemuž slouží plomba (kompozitní výplň) nebo ještě lépe korunky. Životnost takto ošetřených zubů je mnohonásobně delší než při standartním ošetření kořenových kanálků.


Dentální hygiena je nutná pro úspěch léčby

Dentální hygiena je klíčem proti baktriální infekci, které lze předcházet skutečně správnou péčí o Vaše zuby. Naše dentální hygienistka, Vaše zuby odborně vyčistí, vysvětlí Vám v čem spočívá moderní dentální hygiena, naučí Vás pečovat právě o Váš chrup a zodpoví Vaše dotazy.


Precizní přesnost je klíč k záchraně zubu

Přesnost se docílí velice drahými titanovými instrumenty. Všechny nástroje, které používáme v Alfadent jsou standardizované s přesně stanovenou kalibrací odpovídající příslušné ISO normě. Rotační nástroje se upínají do speciálního motoru a používají se ke strojovému opracování kořenových kanálků. Jsou vyrobeny z titanu a jsou velice flexibilní. Strojové opracování se s výhodou používá zvláště u tenkých a výrazně zahnutých kořenových kanálků, které jsou jen obtížně prostupné nebo zcela neprostupné pro ruční kořenové nástroje. Využití strojové techniky spolu s ruční nám zaručí onu požadovanou přesnost.


Jak měříme kořenové kanálky?

Pro dlouhodobý úspěch endodontického ošetření a zachování vlastního nenahraditelného zubu je potřeba ošetřit a vyplnit kořenové kanálky přesně. Vzhledem k tomu, že převážná část kořenových kanálků je nepřístupná zraku, nevidíme jejich délku. Existují různé způsoby jak kořenové kanálky změřit, zub vyčistit a přesnost naší práce zkontrolovat. V klinice Alfadent kořeny a kořenové kanálky měříme dvěma způsoby:

  • Pomocí apexlokátoru (přístroje měřícího tkáňový odpor)
  • Pomocí radiovisiografie (digitálního rentgenového přístroje)
  • Alfadent (Vybavení kliniky)


Ošetření „na pojišťovnu“?

Investujte do moderního a vysoce kvalitního ošetření bolavého zubu dnes, tato investice se Vám vrátí - životnostmoderně a precizně ošetřených zubů v Alfadent je mnohonásobně delší než při standartním ošetření. V AlfadentVám nabízíme individuální plán léčby i výhodné ceny za ošetření na špičkové evropské úrovni.

(Pro zachování zubu je nutná přesnost, jemná práce a čas, jinak lékař výkon nemůže precizně provést. Pojišťovna lékaři neproplácí čas nutný k ošetření, proto náročný a vysoce kvalitní výkon nikdy nemůže být jen tzv.“na pojišťovnu”.)


Reendodoncie

Reendodoncie je opakované ošetření kořenových kanálků. Znamená snahu o přeléčení již jednou nedobře ošetřených kořenů zubů. Úspěch takto opakované léčby se pohybuje od 45-75%.