Hybridní protézy a jejich využití

Hybridní protézy – zásuvné spoje

Hybridní náhrady jsou jak název říká jakýsi kříženci mezi náhradou pevnou a náhradou snímací. Využívají se především u pacientů, kterým není možné z jakéhokoli důvodu provést náhradu pevnou, nebo kde nelze provést náhradu pomocí implantátů z důvodů finančních a nebo zdravotních.

Hybridní náhrada je připevněna do úst specielními atachmenty, což je něco jako specielní druky, nebo zásuvné spoje. Pacientovi je dána jedna část atachmentu do úst pevně (buď se připevní k zubu, nebo i na implantát) a druhá část atachmentu se dává do těla vlastní hybridní náhrady. Po zacvaknutí do úst je náhrada jakoby „na pevno", ale je ji možno odpojit. Nejsou vidět v ústech žádné spony a drátky a zároveň náhrada pevněji drží. Tyto náhrady patří k nejnáročnějším protetickým pracím.


Hybridní zubní protéza (fixována na dvou titanových implantátech)

K většině našim babičkám a dědečkům tak nějak patří „zuby do skleničky“. Pro mnohé strašák nad strašáky, pro dámy zvláště. I když jsou celkové zubní protézy slangově označovány jako zuby do skleničky, patří hlavně do úst. Neb pokud již vše došlo tak daleko, že dosloužil i „poslední mohykán“, jídlo se něčím kousat musí, usměvavé tváře je nám taky někdy třeba a v neposlední řadě i náš jazyk potřebuje pro srozumitelnou artikulaci oporu zubní řady.


Co nám tedy moderní zubní lékařství nabízí, pokud již máme bezzubou horní nebo dolní čelist, eventuelně bezzubé čelisti obě? V tuto chvíli uvažujme o třech možných řešeních našeho stavu. Zůstat bezzubí, nechat si zhotovit celkovou snímatelnou zubní protézu („na pojišťovnu“) nebo investovat do několika zubních implantátů a tak si dopřát možná i pevnou, nesnímatelnou zubní protézu.

První variantu ponechám bez komentáře. Třetí variantu, pevnou, nesnímatelnou protézu kotvenou na několika zubních implantátech, ponechejme zatím také stranou.

Zastavím se u varianty celkové snímatelné protézy. Jak naše stomatologická praxe ukazuje, mnohým pacientům přinášejí takové protézy nemálo starostí, a mnohdy končí hlavně v té skleničce. Jen při významných rodinných a společenských událostech jsou vloženy do úst a jen s velkým úsilím trpitele nekončí zakouslé v řízku nebo za všeobecného veselí na podlaze jako hračka všudypřítomných domácích mazlíčků.


Protéza prostě nedrží. Na nedokonalé přilnavosti, fixaci celkové snímatelné protézy se může podílet několik faktorů. Je to dáno jednak technickými možnostmi protézy (do jablka se prostě už nezakousneme), jednak charakterem a množstvím slin, sliznice, tahem slizničních řas a také kostním valem čelistí, na kterém protéza naléhá. Nezřídka kostní val podléhá tzv. resorpci. Ztrácí na výšce a šíři, ubývá kostní hmoty. Tím se zmenšuje plocha, na kterou naléhá a o kterou se opírá zubní protéza. Velkou roli tento fakt hraje hlavně v čelisti dolní. Dolní čelist skýtá k fixaci protézy mnohem menší prostor než je tomu v čelisti horní. K nestabilitě protézy také přispívá nevyhnutelné pohyby jazyku. V horní čelisti také mnohem více využíváme schopnosti protézy přisát se k relativně velké ploše tvrdého patra.


Tak tedy - dolní celková zubní protéza nám nedrží, nemůže se s ní najíst, téměř mluvit, prostě zdá se, že působí více škody nežli užitku, a my bychom zase tak rádi zazářili úsměvem a bez bázně a hany žvýkali náš oblíbený pokrm.


Co dělat? Jednou velmi efektivní možností je právě HYBRIDNÍ PROTÉZA. Tedy kombinace celkové snímatelné protézy se dvěmi titanovými implantáty, které fixují protézu k čelisti.

Zubní implantát je v tomto případě titanový šroub, který se zavádí ambulantně, v lokální anestézii během několika desítek minut do předvrtaného otvoru v čelisti. Po vlastní implantaci necháváme implantátu možnost tzv. vhojení. Tato doba je různě dlouhá. Podle druhu implantačního systému, který použijeme se většinou pohybuje mezi 6 týdny až 5 měsíci. V některých případech se mohou implantáty protézou zatížit dokonce okamžitě po jejich zavedení do čelistí!


Možná se některým z vás rozzářila očka a v hlavě proběhla myšlenka, že to je přesně to co vám pomůže. Věřím, že ano. Ale úplně jednoduché to také není.

Člověk, který si takové ošetření chce dopřát musí splňovat určitá zdravotní kritéria. Celková onemocnění jako je například onemocnění jater, ledvin, osteoporóza, cukrovka, poruchy imunity mohou být, dle své závažnosti, limitujícím faktorem. Samotné chování pacienta ve smyslu schopnosti udržovat perfektní ústní hygieny, může mít výrazný vliv na dlouhodobou funkčnost implantátu v kosti. Významný vliv na možnost úspěšné implantace hraje také dostatečná šíře a výše celé čelisti, do které se implantuje.Pokud nelze implantát zavést nabízí se možnost zavést