NOVÉ VYBAVENÍ: Centrifuga, která posunujeme bezbolestnost zákroků na další úroveň

NOVÉ VYBAVENÍ: Centrifuga, která posunujeme bezbolestnost zákroků na další úroveň

Zakládáme si na tom, že ošetření na naší klinice nebolí. Ale co po zákroku? Abychom co nejvíce omezili bolest, citlivost a otoky po stomatochirurgických zákrocích, začali jsme používat novou metodu zvanou A-PRF.

Zakládáme si na tom, že ošetření na naší klinice nebolí. Ale co po zákroku? Abychom co nejvíce omezili bolest, citlivost a otoky po stomatochirurgických zákrocích, začali jsme používat novou metodu zvanou A-PRF.

Laicky řečeno se jedná o speciální “hojivý koktejl” vytvořený z Vaší vlastní krve. Anglická zkratka PRF (platelet-rich fibrin) označuje „fibrin bohatý na destičky“ nebo „plazmu bohatou na trombocyty“. Jedná se o jakýsi koncentrát získaný z krve pacienta a používá se u pokročilých stomatologických výkonů pro lepší hojení kostí i měkkých tkání.


Využití

 • Implantace zubu
 • Extrakce (vytržení) zubu
 • Sinus lift (augmentace kosti do čelistní dutiny)
 • Parodontální zákroky
 • Terapie ústupu dásní

Odebereme Vám malé množství krve, podobně jako u Vašeho praktického lékaře. Následně odebranou krev umístíme do speciální centrifugy a nechá se několik málo minut centrifugovat. Výsledkem je fibrinová sraženina nazývaná A-PRF (bílkovinná struktura nerozpustná ve vodě) bohatá na červené a bílé krvinky a na krevní plasmu, která obsahuje velmi vysoké procento hojících a růstových faktorů nutných k rychlejšímu hojení všech druhů ran. Vzniklá směs, která se může vložit a zašít například do rány po extrakci zubu, nebo se může smíchat s materiálem na dostavbu (augmentaci) kosti.


A-PRF metoda

je umístěn přímo do extrakční rány nebo v místě zavedení implantátů, což umožňuje:

 • rychlejší hojení
 • minimalizování bolesti po zákroku
 • snížené riziko infekce
 • menší pooperační otok
 • menší riziko vzniku suchého lůžka po extrakci
 • rychlejší průnik krevních kapilár do rány
 • menší riziko selhání implantátu

Ve stomatologii jde o velmi přirozený, biokompatibilní a bezpečný způsob, jak zajistit rychlou rekonvalescenci rány a regeneraci tkáně po chirurgických zákrocích bez infekce, otoku a bolesti. Růstové faktory navíc podporují u augmentací vznik kvalitní kosti i dásně