Porcelánové fazety aneb Hollywoodský úsmev

V dnešním světě podnikání je celkový image nesmírně důležitý - krásný "hollywoodský" úsměv je nedílnou součástí estetické stomatologie. Jedním z nejmodernějších postupů je nalepení tzv. adhezivních keramických fazet, tedy tenkých keramických plátků, na zuby. Klasický zákrok představuje obvykle šest keramických fazet na řezácích a špičácích horní a nebo dolní čelisti.


Keramické fazety pomohou s vadami na kráse

Pomocí keramických fazet se pacient může zbavit např. neestetických mezer mezi předními zuby, vadného zabarvení a postavení zubů, anomálií v postavení předních zubů, estetických vad vzniklých v důsledku fraktur nebo erozí zubů nebo mnohočetných výplní (plomb) na předních zubech.


Stačí jen pár návštěv

U jinak zdravého chrupu stačí pro aplikaci fazet většinou dvě až tři návstěvy. Při první lékař udělá otisk pacientových zubů, které potom v lokální anestezi lehce obrousí (max. 0,4 mm). Na dobu laboratorní výroby fazet (obvykle 10 dní) dostane pacient zuby provizorní. Při další návštěvě se dočasné zuby sejmou a zkusí se fazety. Jsou-li vyhovující z hlediska funkčního a estetického, přistoupí se k adhezi (trvalému přilepení fazet).


Aplikace keramických fazet probíhá v lokální anestezi a jedná se v podstatě o bezbolestné ošetření.