Nové vybavení kliniky: Osstell Beacon - sonda pro měření stability implantátu

Osstell Beacon je špičkový přístroj k měření stability implantátů. Našim lékařům pomáhá objektivně a neinvazivně určit stabilitu implantátu a posoudit postup osseointegrace (vhojení do čelistní kosti), aniž by se ohrozil samotný proces hojení.