Zubní můstek - kdy je potřeba?

Kdy je potřeba můstek zhotovit? Fixní můstek je indikován u mezer chrupu v rozsahu 1 - 4 zubů.

Na okrajích mezer musí být kvalitní zuby - pilíře, schopné nést konstrukci můstku a přenášet žvýkací tlak.

Jaký zub je vhodný k ukotvení konstrukce můstku? Zub se zdravým parodontem, v případě potřeby endodonticky ošetřený, s řádně zhotovenou výplní eventuelně opatřený kořenovou nástavbou.

Konstrukční prvky fixního můstku: 1. Pilířová konstrukce - je v podstatě korunková náhrada, v ojedinělých případech také onlay nebo inlay.

Můstkový mezičlen

spojuje pilířové konstrukce a nahrazuje ztracené zuby. Je zhotovený ze stejného materiálu jako korunky a modelovaný do tvaru zubů.

Adhesivní můstky

Méně obvyklá fixní protetická práce. Zuby nesoucí konstrukci není třeba brousit, provádějí se jen mírné úpravy. Konstrukce je tvořena kovovým a nebo zirconovým třmenem nalepeným zezadu na zuby, který nese estetické fasety nahrazující ztracené zuby. Tento můstek je vhodný například pro malé mezery v předním úseku dolní čelisti.