Analgosedace

Analgosedace

Analgosedace se doporučuje pacientům, kteří podstupují složitější stomatologický zákrok, popř. pacientům obávajícím se stomatologického ošetření, a to i starším dětem, nebo pacientům s dávivým reflexem. Díky analgosedaci ošetření nebudete mít spojeno s žádnými nepříjemnými pocity. Během jedné až tří hodin je lze možné provést více zákroků na jednou, tudíž to šetří Váš čas.

Analgosedace, aneb u zubaře bez bolesti

Analgosedace se doporučuje pacientům, kteří podstupují složitější stomatologický zákrok, popř. pacientům obávajícím se stomatologického ošetření, a to i starším dětem, nebo pacientům s dávivým reflexem. Léčebnou látku Vám aplikuje anesteziolog do žíly. Látka navodí stav podobný hlubokému spánku, ve kterém pacient snáší bez bolesti, bez psychického i fyzického strádání bolestivé, či nepříjemné ošetření. Analgosedace také umožňuje stomatologovi soustředit se plně na práci, není zneklidňován obavami o bolestivé reakce pacienta.


Kdy Analgosedaci doporučujeme?

Analgosedace se doporučuje v těch případech, kdy nelze zabránit nepříjemným vjemům či dosáhnout uspokojivé hloubky znecitlivění – například vícečetné extrakce zubů, hlavně v dolní čelisti, zavádění zubních implantátů, resekce kořenových ložisek.

  • u pacientů se špatnou zkušeností s předchozími zákroky u stomatologa
  • u citlivých, bolest hůře snášejících pacientů
  • u pacientů s dávivým reflexem, znemožňujícím ošetření

I složité výkony můžete v Alfadent absolvovat bez bolesti.


Jak budu zákrok vnímat?

Pacient je uveden do stavu který se může přirovnat k polospánku, tedy nevnímá bolest a ze zákroku si většinu nepamatuje. Ale s ošetřujícím lékařem může stále komunikovat.

Je pro mne Analgosedace bezpečná a bez nevolnosti?

Analgosedace je bezpečná pro zákroky bez bolesti. Používané léky navozující stav podobný hlubokému spánku jsou velmi bezpečné, probuzení je zpravidla příjemné bez doprovodné nevolnosti či zvracení. Výskyt komplikací je velice vzácný a budete o nich poučeni v rámci pohovoru s anesteziologem před výkonem. Pečlivě si také přečtěte Analgosedace – co musím dodržet před a po zákroku.


Kdy ji nepotřebuji?

Analgosedace není nutná u výkonů krátkých a nebolestivých, u jedinců s dobrou tolerancí stomatologických procedur. Vždy ale záleží jen na Vašem přání, aby Vaše ošetření bylo bez bolesti.


Co musím dodržet před a po zákroku?

  • V den operace 6 hodiny před zákrokem nejíst a 4 hodiny nepít.
  • Užíváte-li dlouhodobě léky, nevynechávejte je v den operace, ale zapijte je ráno douškem vody.
  • Pokud jste si vzali lék na uklidnění, informujte o tom lékaře. Pro vlastní chirurgický výkon a nekomplikovaný pooperační průběh je důležitý dobrý zdravotní stav. Proto nechoďte k ošetření ani s běžným onemocněním horních cest dýchacích a žádejte včas přeobjednání.
  • Na ošetření přicházejte oblečení tak, abyste se cítili pohodlně.
  • Je nutný doprovod další osobou.
  • POZOR: Po operaci není dovoleno řídit dopravní prostředek.